Принципи и политики

Политиката за закрила на детето

Въведение

Нашата мисия е да работим за защита и утвърждаване правата на детето и за повишаване на благосъстоянието на децата. Ние сме убедени, че всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са недопустими. Вярваме, че за закрилата на детето е от решаващо значение, да се гарантира, че децата имат права, израстват в сигурна и безопасна среда, среда, в която те могат да правят избори, да изразят мнение и ефективно да взаимодействат с други деца и възрастни.

Ние потвърждаваме нашата вяра в правото на всички деца да бъдат защитени от всякакви форми на злоупотреба, липса на грижи, експлоатация и насилие, както е посочено в Конвенцията на ООН за за правата на детето от 1989.

Споделяме, че дискриминацията, предразсъдъците, или репресивно поведение или език във връзка с някоя от изброените не са приемливи: раса, култура, възраст, пол, увреждане, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.

Закрилата на детето представлява както корпоративна, така и лична отговорност. Всички служители на фондацията са запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности.

Връзките и взаимодействието на Фондация “П.У.Л.С.” - гр. Перник с отделни лица и структури, за които бъде установено, че осъществяват взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.

Ние сме убедени, че трябва да бъдат предприети мерки за закрила на семействата от хора, които биха потърсили възможности за спечелване на доверието им и осигуряване на достъп до малки деца чрез дейността на организацията. Вероятността служители, дарители или партньори да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от нашата организация, като тя е отдадена на идеята да работи за тяхното предотвратяване.

Закрилата на детето представлява както екипна, така и лична отговорност. Всички служители ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Връзките с всеки, за когото бъде установено, че осъществява взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.

Документи, политики

Споразумение за партньорство на регионалните структури в Пернишка област при случаи на домашно насилие, 2016

Споразумение за партньорство на регионалните структури в Пернишка област при случаи на домашно насилие, 2016

Изтегли / Download
ПРОГРАМИ И УСЛУГИ за 24 часова защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие и упражняващите насилие

ПРОГРАМИ И УСЛУГИ за 24 часова защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие и упражняващите насилие

Изтегли / Download
РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ, 2016

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ, 2016

Изтегли / Download
УСТАВ на Фондация П.У.Л.С.

УСТАВ на Фондация П.У.Л.С.

Изтегли / Download
Image

Стандарти за добро управление на гражданска организация

От началото на 2021 г. Фондация „П.У.Л.С.“ се присъедини към инициативата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) „Стандарти за добро управление на гражданска организация“.

Стандартите покриват следните области:
1. Прозрачност, отчетност и контрол (7 стандарта)
2. Човешки ресурси (3 стандарта)
3. Конфликт на интереси (7 стандарта)

Стандартите са важна стъпка в промяната на образа на гражданските организации. Те са една възможност организациите да се обединят около общи ценности и минимални стандарти за добро управление, които да обсъждат и доразвиват при необходимост.

Повече за стандартите можете да видите тук

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search