Как помагаме

Превенция на насилието

Програма Превенция на насилието е предназначена за широката общественост в региона на Перник, както и за отделни социални групи: ученици, родители, учители и директори на училища, представители на институциите, полицаи, ромското малцинство, медиите.

Прочетете повече

Юридически консултации

Целта е осигуряване на компетентна юридическа помощ, получаване на информация за гражданските права и ефективна правна защита, водене на правни дела. Изпитано през опита с добри резултати се оказа взаимодействието между специалистите, работещи с един клиент едновременно - психолог, социален работник и адвокат.

Прочетете повече

Психологически консултации

Клиентитe получават индивидуални психологически консултации, които включват: оценка на ситуацията, оценка на риска и емоционална подкрепа. Чрез психологическите консултации ще имат възможност да работят върху преживяванията и чувствата си, и да “подредят” вътрешният си емоционален свят. Като основна задача се явява стимулиране на потенциала на пострадалите за излизане от позицията на насилие, а на детето от позицията на жертва.

Прочетете повече

Помощ за пострадали

Всеки човек носи у себе си уникален потенциал да се възстановява след стрес, катастрофално събитие или травматични преживявания. Често, за да разгърнеш този потенциал, е нужно някой да ти подаде ръка, когато ти е трудно сам.

Повече в Консултиране

Кризисна интервенция

Целта е възможно най-бързо да се направи оценка на причините довели до конкретната ситуация и да се направи избор на най-подходящата алтернатива за действие. Кризисната интервенция предоставя възможност на работещия по случая социален работник да изследва основите потребности на пострадалия и да направи адекватна формулировка за наличния капацитет на личността и близкото му обкръжение.

Прочетете повече

Трафик на хора

„Трафик на хора" означава набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането На хора чрез заплаха или използване на сила и други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с положение на зависимост или чрез даване или получаване на плащания или други ползи за получаване съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, за целите на експлоатацията.

Прочетете повече

Кризисен център

Работим съвместно с Отдела за “Закрила на детето”, Детска педагогическа стая, прокуратурата или съдът.

Прочетете повече

Национална гореща специализирана телефонна линия за пострадали от домашно насилие
0800 119 77
 
Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие
0800 186 76

Фондация П.У.Л.С.

Горещи телефони:

(076) 60 10 10,  (076) 60 33 60

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search