Кризисно консултиране

Кризисна интервенция

Целта е възможно най-бързо да се направи оценка на причините довели до конкретната ситуация и да се направи избор на най-подходящата алтернатива за действие. Кризисната интервенция предоставя възможност на работещия по случая социален работник да изследва основите потребности на пострадалия и да направи адекватна формулировка за наличния капацитет на личността и близкото му обкръжение

В случаите, които се касае за дете пострадало от насилие, ще бъдат търсени ефективни методи за реинтеграцията му обратно в семейството. Извеждането на детето от семейната среда ще бъде единствено в случаите, когато то е било подлагано на тежко физическо или сексуално насилие от страна на родителите си. В такива случаи ще работим съвместно с Отдела за “Закрила на детето”, Детска педагогическа стая, прокуратурата или съдът.

Image

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search