Анализи и доклади

This image for Image Layouts addon
Мониторингов доклад

на потребностите на професионалистите при работа със случаи на домашно насилие

2020

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Мониторингов доклад

Предизвикателства и добри практики в прилагането на Закона за защита от домашното насилие в Югозападен район

2015

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Преглед на законодателството

по отношение на сексуалното насилие срещу деца в България и законовата уредба във връзка с транспониране на Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата...

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
МИКРОАНАЛИЗ

относно предварително изследване на нагласите за телесното наказание на деца в България

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
MICROANALYSIS

based on preliminary study of attitudes about the corporal punishment of children in Bulgaria

Download and read
This image for Image Layouts addon
Кратък национален доклад

за сексуалното насилие, LEAP проект...

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Национално представително проучване

за България - "Нагласи към правото на защита от телесно наказание в България"

Изтегли и прочети

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2020. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search