Места за помощ и подкрепа на пострадали от насилие в България

Домашното насилие засяга всяко четвърто семейство в България (по данни на Ноема). Пострадалите от домашно насилие живеят в непрекъснат страх и ужас, срам и вина, вярвайки, че няма кой да им помогне.

Научете повече за някои от най-често срещаните форми на домашно насилие.

Потърсете помощ!

Национална гореща специализирана телефонна линия за пострадали от домашно насилие
0800 119 77
 
Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие
0800 186 76

Фондация П.У.Л.С.

Горещи телефони: (076) 60 10 10,  (076) 60 33 60

Фондация „П.У.Л.С.“

гр. Перник, 2300,  ул. „Средец“ №2

https://pulsfoundation.org

pulse.women@gmail.com

Тел: 076 60 10 10

ЦСРИ "Татяна Арсова" за пострадали от насилие и за извършители

 • Психосоциална грижа за деца и младежи, преживели насилие 
 • Превенция на насилието чрез неформално образование и обучение в специфични умения 
 • Обучителна програма за специалисти от институции
 • Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и/или трафик
 • Кризисен център с приоритетно настаняване на деца, пострадали от трафик 
 • Правна защита на пострадали

Фондация "Български център за джендър изследвания"

бул. "Васил Левски" №33, София 1142

София 1000, П.К. 938

http://bgrf.org

02/963 53 57, 0878 567 620

 

Хасковo 6300 - ул."Пирин" №9

e-mail: bgrfhaskovo@mail.bg

тел: 038/ 624 685; 0878 567 659        

 

Димитровград, ул. "Климент Охридски" №1, ет.1, ст.1

тел: 038/ 624 68

 • Превенция и мултидисциплинарни услуги за защита на пострадали от домашно насилие
 • Изследвания
 • Образование
 • Застъпничество
 • Предложения за законодателни промени
 • Социални услуги за хора с увреждания и хора в неравностойно положение
 • Младежки дейности

Женско сдружение ”Екатерина Каравелова”

гр. Силистра, 7500, ул. „Вапцаров” № 51 ет. 2

http://www.ekaravelova.org/

ceta@mail.bg

086/820 487

 • Кризисен център за жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик
 • Център за обществена подкрепа
 • Център за консултиране и превенция на домашно насилие

Фондация ”SOS – семейства в риск”

гр. Варна 9000, ул.”Синчец” 21

http://www.sos-varna.org/

sos@ssi.bg; sfda@mail.orbitel.bg

052 609 677; 052  613 830,

 • Център за социална рехабилитация и интеграция
 • Кризисен център

Фондация "Х&Д Джендър перспективи"

гр. Димитровград, ул. "Св. Климент Охридски" №1, ет.1, офис 1

http://hdgender.eu/

Тел.: 0391 25055

 

гр. Хасково, ул. "Пирин" №9

http://hdgender.eu/

038/62 46 85, 039125055

 • Превенция на пострадали
 • Подкрепа на пострадали
 • Работа с извършители

Асоциация „Деметра”

гр. Бургас 8000, бул. "Мария Луиза" №9

https://demetra-bg.org/

056/ 81 56 18

 • Център за превенция на насилието
 • Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие или трафик
 • Център за деца,пострадали от насилие
 • Превенция на насилието сред деца и младежи

“Асоциация НАЯ”

гр.Търговище 7700, ул. “Антим I” № 37

http://www.naia-tg.com/

naia_s@abv.bg

0601/6 28 89

 • Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на насилие
 • превенция на домашното насилие
 • превенция на трафика на хора
 • социална интеграция на деца с увреждания.

Сдружение "Център Динамика"

гр. Русе 7012, ул. “Панайот Хитов”№ 9

http://dinamika-ruse.bg/

centre_dinamika@abv.bg

082/ 82 67 70

 • Психо-социална подкрепа правна помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност
 • Превенция на насилието
 • Център за подкрепа на пострадали

Сдружение „Знание, успех, промяна"

Гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1

ksc_association@abv.bg,
тел: 0895 76 33 93

 • Създаване на междуинституционални партньорства
 • психологически консултации на жертвите на насилие
 • юридически консултации на жертвите на насилие
 • изслушване и подкрепа на Горещата телефонна линия
 • настаняване в Кризисен център на жертвите на насилие
 • представителство пред съда
 • социално посредничество

Фондация "Асоциация Анимус"

Сфия 1000, ул. “Екзарх Йосиф” 85 (на ъгъла с ул. “11 Август”)

www.animusassociation.org

E-mail: animus@ttm.bg

animus@animusassociation.org

Тел: 02/981 67 40, 987 31 98, 981 05 70

 • Гореща телефонна линия за пострадали от насилие
 • Програма за кризисна интервенция и кризисно настаняване
 • Кризисен център
 • Програми за жени и юноши, преживели насилие

Фондация "Център Надя"

София 1202, ул. „Княз Борис I ” № 166, ет. 2, ап. 5

centrenadja@abv.bg

Тел. 02/981 93 00

 • Предоставяне на временно убежище, закрила и сигурност за жени, претърпели насилие, както и на жертви на трафик и техните деца.
 • Осигурява се емоционална подкрепа, психологическо консултиране, психотерапия, юридическа консултация, телефонно консултиране.

Фондация за грижи в общността "Дива"

гр. Пловдив, бул."6-ти Септември" № 226, ет.1, ап.3,

fgodiva_pl@yahoo.com,

тел: 032 642335

 •  професионална помощ на жени и деца за излизане от ситуацията на насилие и справяне с последствията от него

Фонд за превенция на престъпността фонд – ИГА

Пазарджик 4400, бул. „Александър Стамболийски“ №8, П.К. 140

http://www.iga-bg.org,

office@iga-bg.org,

Тел: 034 44 23 89; 034 44 23 98

 • Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и жертва на трафик
 • ЦСРИ за пострадали от насилие и за извършители

Сдружение „Гаврош"

Варна 9002, ул. „Войнишка” №3

http://www.gavroche-bg.org/

office@gavroche-bg.org

052/300 229, 052/302 341

 • Приют за деца
 • Център за работа с деца на улицата
 • Защитени жилища за младежи, напускащи институциите
 • Център Гаврошовци
 • Ресурсен център
 • Работа с деца, жертва на всички форми на насилие
 • Провеждане на групова работа по превенция на насилието

Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие

село Балван, община Велико Търново

e-mail: cr.center_balvan@abv.bg

Тел.: 0885 546 493

Кризисен център "Ново начало"

Гоце Делчев

02 – 993 2302/ 993 22 41

office@podslon.org

SOS Детски селища

София, 1618, ул. „Паскал Тодоров“ №8А

https://sosbg.org/, office@sosbg.org,

тел.: (02) 818 49 43

 • ЦОП
 • Работа с деца и семейства

Сдружение „Самаряни“

Стара Загора ул. „Патриарх Евтимий“ № 57,

(южен вход от ул. „Братя Жекови“),

https://www.samaritans.bg/,

office@samaritans.bg,

тел.: 042/621 083

 • Център за обществена подкрепа
 • Кризисен център „Самарянска Къща“- за жени и деца, пострадали от насилие
 • Приемна грижа
 • Звено „Майка и бебе“
 • Наблюдавано жилище
 • Звено за ранна психосоциална интервенция

Материалът е публикуван в рамките проект „Център за превенция и рехабилитация на хора, пострадали и извършители на домашно насилие, и  интеграцията им в семейството и обществото.“ който се реализира с договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ
с рег. № 93-00-161/20/08.06.2020, сключен с Министерство на правосъдието.

Contact Us

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • pulse.women@gmail.com

 • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search