Реализирани проекти

Проект „Семейство без насилие – участвай активно и ти!“

Домашното насилие се проявява във всички нива на обществото и във всички общества по целия свят. Точни статистически данни за пострадалите от домашно насилие в България липсват. Статистика на НОЕМА още от 2001 година сочи, че всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие. Данните от седем окръжни съдилища в периода 2012 – 2014 г. показват, че 91% от случаите на убийства на жени са извършени от мъже, 7% - при съучастие на мъже и жени, и едва 2% - само от жени. В 35% от случаите убийства и опитите за убийство на жени са извършени от настоящ или бивш интимен партньор на жертвата, в 31% - от друг познат мъж, и само в 9% - убийствата са извършени от непознат. Две трети от убийствата са извършени в дома на жертвата. Само за 2018 година 33 жени /по данни на МВР/ бяха убити от интимните си партньори. За първите три месеца на 2019 година убитите жени са 10.

По статистически данни само за януари месец, 2019 година към нашата организация са се обърнали за подкрепа 29 нови клиенти. За целият месец януари са ползвали услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция 70 /седемдесет/клиента пострадали от насилие. 92 % от клиентите на нашата организация са пострадали от домашно насилие. Това са преди всичко тежко пострадали жени и деца, които системно стават свидетели или обект на различни видове насилие, включително на сексуално насилие в дома.

Още по тъжни са статистическите данни спрямо критичността на хората, упражнили насилие- едва 0,5% от тях са достигнали до нашата организация. Това са случаи на упражняващи насилие, които преследват „жертвата си” или са изпратени от Съда, ОЗД или Полицията, като задължителна мярка за „връщане в семейна среда” на вече „отнетите” им деца поради системно упражнявано върху тях насилие. В същност скритото домашно насилие е в много по- високи граници и подрастващите в страната ни израстват в тези условия на несигурност и страх, водещи след себе си до необратими последици.

Повече от 19 години, екипът към организацията работи в насока разрешаването на проблема „Домашно насилие”.

Екипът ни работи в посока предоставяне на комплексни услуги и защита правата на пострадалите от насилие, независимо от пол и възраст и оптимизиране на консултативни програми за хора, извършили или продължаващи да упражняват насилие в дома.

Независимо от възможността за настаняване в кризисни центрове и издаване на съдебна заповед за защита, голям процент от пострадалите продължават живота си в страх поради непрекъснато преследване и невъзможност да живеят свободно.

В отговор на огромната нужда от подкрепа на пострадалите от насилие и партньроство между институциите фондация „П.У.Л.С.“ стартира проект „Семейство без насилие – участвай активно и ти!“ който се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-150/21.05.2019, сключен с Министерство на правосъдието.

Проектът си поставя следните цели, в синхрон с националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. И нуждата от подкрепа за пострадали, работа с извършители и сътрудничество между институциите:

  1. Да се оптимизира работата на Регионална програма за 24 часова защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие в насока ефективна работа на Центъра по социална рехабилитация и интеграция, Кризисен център и изграждане на Преходно жилище - Регион Перник.
  1. Да се създадат условия за прекъсване на модела на възпроизвеждане на насилието в общуването в семейството и обществото, чрез включване в Програми за консултиране на упражняващите насилие.
  1. Мониторинг на прилагането на новите промени в Наказателния кодекс, интегрирането и оптимизирането им в правозащитната и правоприлагащата система.

Проектът „Семейство без насилие – участвай активно и ти“ ще се реализира в рамките на шест месеца и ще предоставя безплатна подкрепа на пострадали от насилие и извършители.

 

2 декември 2019: Фондация „П.У.Л.С.” финализира проект "Семейство без насилие – участвай активно и ти!”

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2021. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search