Реализирани проекти

Съветът на Европа подкрепя програмите и услугите на Фондация „П.У.Л.С.” за превенция на трафик на хора и подкрепа на пострадали или в риск от трафик

В рамките на програма „Подкрепа на инициативи на граждански организации за защита и подкрепа на жертви на трафик на хора в условията на пандемия от COVID-19” на Съвета на Европа Фондация „П.У.Л.С.” ще реализира серия от инициативи за превенция трафика на хора, осигуряване на достъп до услуги за подкрепа на пострадали или в риск от трафик и др. Инициативата стартира в началото на ноември 2020 година и е с продължителност от 7 месеца.

Проектът си поставя за цел в условията на пандемията от COVID-19 и задълбочаващата се икономическа криза да подпомогне процеса на разпознаване на проблема на всички нива на обществото и ефективно подкрепи пострадалите от трафик, да достигнат до достъпни и ефективни услуги.

Специфични цели:
1. Оптимизиране на програмата за подкрепа на пострадали от трафик на хора към Фондация „П.У.Л.С.“. Осигуряване на 24 часова подкрепа /включително он-лайн/ на пострадали или в риск от трафик хора и достъп до услуги за грижа и рехабилитация на пострадали от трафик.
2. Повишаване на обществената информираност и чувствиленсот, както за жертвите на трафик и хората в риск, така и за широката общественост за потенциалните рискове, начини на предпазване от попадане в ситуация на трафик и възможности за подкрепа.
3. Подобряване на сътрудничеството между НПО и институциите

Планирани дейности:
1. Директна подкрепа на пострадали от трафик.
1.1. Осигуряване на 24 часова линия за подкрепа и предоставяне на информация, включително и он-лайн.
1.2. Достъп до услуги за подкрепа. Осигуряване на експертна подкрепа за пострадали от трафик или в риск, психологическа, социална, правна и при нужда медицинска подкрепа.
1.3. Мобилни услуги – работа с общности в малки населени места.

2. Работа с професионалисти.
2.1. Кръгла маса за специалисти
2.2. Мултидисциплинарни срещи
3. Дейности за повишаване на информираността и чувствителността по темата на жертвите на трафик, лица, изложени на риск и широката общественост.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search