Новини

Над 2 000 човека са участвали в превантивните програми и са ползвали услугите за подкрепа на Фондация „П.У.Л.С.” през 2019 година

Вече 21 години екипът на Фондация „П.У.Л.С.” предоставя директна помощ и подкрепа на хора, пострадали от насилие, в област Перник и региона. През целия период от началото до днешна дата психолози, социални работници, адвокати, педагози и доброволци работят в посока превенция и рехабилитация на хора, пострадали от насилие и трафик, както и хора в риск или употребяващи психоактивни вещества.

Днес Фондация „П.У.Л.С.” предоставя Комплекс от услуги за подкрепа на хора, пострадали от насилие – програма за консултиране и подкрепа на пострадали от насилие, включваща психологическо, правно и социално консултиране, Програма за работа с извършители на насилие, Настаняване в Кризисен център за пострадали и др.

puls grupa

Година след създаването на организацията се сформира Младежки клуб „Да бъдем приятели“, който функционира и до днес. Над 10 поколения младежи са израснали и разпространявали знанията и уменията за превенция на насилие сред своите връстници.  Част от тях са припознали философията за своя и са избрали пътя на помагащите професии и до днес.

Фондация „П.У.Л.С.” развива и усъвършенства обучителните програми за предотвратяване на насилие. Над 1 000 деца и младежи са участвали в обучителните и сензитивиращи програми на организацията през 2019 година. Стотици са специалистите, които са участвали в обучителни и повишаващи знанията и разбирането за работа със случаи на насилие. През 2019 година създадохме и пилотирахме програма за позитивно родителстване. В нея са участваха над 500 родители и бъдещи родители.

През последните две години Фондация „П.У.Л.С.“ разшири обхвата на своите услуги със създаването на мобилни кабинети в градовете Брезник и Кърджали, към които регулярно се обръщат за помощ хора, пострадали от насилие.

puls staya kids

През 2008 г.  Фондация „П.У.Л.С." разкри Кризисен център за работа със спешни случаи и настаняване на клиенти след преживяно насилие. От края на 2019 г. екипът на организацията администрира и Кризисен център за деца, пострадали от трафик, който се намира в гр.София.

От 2016 г. Фондация „П.У.Л.С.” осъществява дейности по програма „Подобряване устойчивостта на националната програма по туберкулоза”, които включват работа за намаляване разпространението на туберкулоза сред ромска общност, мотивиране и насочване за изследване.

Обобщената годишна статиктика на oрганизацията за периода 01.01.2019-31.12.2019 г. сочи:    

Общият брой на ползватели на услугите на Фондация „П.У.Л.С.” по програмата за защита и рехабилитация на хора, пострадали от насилие за 2019 година е 250.

Консултантите в организацията са направили общо 3 756 консултации за 2019 г., които включват психологически консултации, кризисни интервенции, фамилни консултации и социално посредничество. 

Проблематиката, с която екипът на Фондация „П.У.Л.С.” е работил е: физическо насилие, психическо насилие, сексуално насилие: трафик на хора, риск от попадане в трафик. Най –голям е броят на случаите с психологическо и физическо насилие. Често пъти хората, които търсят помощ от нашите консултанти са пострадали от повече от един вид насилие. Към нашите консултанти се обръщат за съдействие хора с други проблеми, различни от насилие. Най-често това са случаи, в които има заявка за подобряване на родителския капацитет, осиновяване; психична болест; загуба на родител,неглижиране, силна тревожност и др.).

Към организацията се обръщат за помощ и хора, които упражняват насилие и желаят да променят това. През 2019 година 16 души, упражняващи насилие, са се включили в програмите на организацията.

Общ брой лица, ползвали услугата  „Кризисен център” през 2019 г. е 40 /жени-17, деца -23/

През 2019 г. са осъществени 206 юридически консултации, а броят на консултираните клиенти е 133. Заведените дела са 68, от които 32 са по Закон за защита от домашно насилие, 23 по Семейния кодекс и 5 по Закон за защита на детето.

По програма „Подобряване устойчивостта на националната програма по туберкулоза” през 2019 г. екипът е достигнал до 383 души, част от които са получили медицинско изследване.

Насилието във всичките му проявления е недопустимо накърняване на човешките права и достойнство. Екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ ще продължава и в бъдеще да развива своите програми и услуги, както чрез оказване на директна подкрепа на пострадали, така и чрез осъществяване на превенция с цел на елиминиране на насилието.

 

 

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2020. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search