Новини

Регионална среща "Вдъхновени заедно за детство без насилие" в Кърджали

На 25 юни 2019 година в град Кърджали се проведе регионална среща "Вдъхновени заедно за детство без насилие". В срещата участваха представители на ключови институции от областта - социални служби, училища, прокуратура, родители и др.

Основна тема в дискусиите беше насилието над деца и възможностите за неговото предотвратяване. Необходимостта от силна обществена реакция и нетърпимост към насилието във всичките му форми. Насилието над деца е сериозен проблем, които изисква спешни действия. Не са ни известни всички добре работещи механизми за предотвратяване и реагиране при насилие. Въпреки това акцентът върху основани на доказателства политики, практики и програми може да допринесе за установяването на баланс между необходимостта от действие и нуждата от прилагане на обмислени и икономически ефективни интервенции.

kardjali sresta june 2019 2

През юли 2016 г. благодарение на партньорството на международни агенции бе даден ход на INSPIRE — набор от основани на доказателства практики за превенция и реагиране на насилието над деца. Пакетът на INSPIRE бе отговор на нарастващото признаване сред международната общност, че насилието над деца е световен проблем, засягащ общественото здраве и правата на човека, на който правителствата, дарителите, международните организации, неправителствените организации и местните общности спешно трябва да обърнат внимание. В основата на INSPIRE: Насоки относно индикаторите и рамка за резултатите е заложен принципът от Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД), че всички деца имат правото на свобода от всички форми на насилие, като документът има за цел да помогне на правителствата и неправителствените организации да следят напредъка и промените в хода на прилагането на стратегиите на INSPIRE за превенция и реагиране на насилието над деца и юноши. Мерките, заложени в INSPIRE, актуалната ситуация в страната ни и предизвикателствата пред обществото в закрилата правата на децата, засегнати от насилие бяха силно дискутирани по време на срещата.

Участниците в срещата се обединиха в силната необходимост България да има ясна политика за закрила и подкрепа на детето и семейството. Сред другите основни теми бяха позитивното родителстване, необходимостта от подкрепа за младите родители, последиците от насилието над деца и др. Срещата се проведе в партньроство с Областен съвет на БЧК-Кърджали, част от серия инициативи за повишаване чувствителността и информираността по темите за насилие в област Кърджали.

Благодарим на всички участници в днешната дискусия - за споделените мисли, вдъхновение и насоки за детство без насилие, за всички деца.

 

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2020. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search