Новини

Фондация „П.У.Л.С.“ отличена с Почетен знак на Областния управител по случай 20-та си годишнина

На 9 юли по време на празничното отбелязване на 20 годишнина от създаването на Фондация „П.У.Л.С.“ Областният управител на Перник, г-жа Ирена Соколова връчи Почетен знак на организацията.

Екатерина Велева, съосновател и Председател на Фондация „П.У.Л.С.“ прие почетния знак с благодарност: „От мое име и от името на целия екип на Фондация “П.У.Л.С.” бих искала да изкажа дълбоката си признателност и благодарност за вниманието, което ни оказвате с връчения Почетен знак на областния управител по случай 20 години от основаването на организацията. Това за нас е огромно признание за нашия дългогодишни усилия в полза на обществото. За изминалите години Вие се утвърдихте като наш партньор и посредник в борбата с насилието във всичките му форми. Ние високо ценим нашите съвместни дейности и инициативи за установяване и подобряване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие, както и за прекъсване на модела на възпроизвеждане на насилието в общуването в семейството и обществото. Благодаря Ви за партньорството, професионализма, всеотдайността и подкрепата, която ни оказвате в мисията ни да изградим нагласи на нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и страданието.„

puls veleva sokolova 9 july 2019На празничната церемония по повод 20-та годишнита организацията връчи почетни отличия на дългогодишните партньори в мисията на организацията. Областният управител получи Почетна грамота и плакет в знак на благодарност и признателност за дългогодишното партньорство“

Областният управител е сред ангажираните по темата с насилието над деца и многократно подкрепя инициативите на организацията по проблемите и нуждите на уязвимите групи - кръгли маси, конференции и работни срещи.

"Помня създаването на "П.У.Л.С." и работата Ви по-рано като "Асоциация Анимус". Преди 20 години за неправителствения сектор се знаеше и говореше твърде малко, повърхностно и без очаквания. Смяташе се, че това са група хора с определена подбуда и порив, за чиято работа и резултати се гадаеше. Днес, след толкова време, Вие се наложихте като идеен коректив на стойностните политики на държавата, съумяхте да съизмерите работата на конвенционалния социален апарат с професионализма и прилагането на работещи механизми на водещите социални предприятия в Европа. Най-важното е, че изведохте на преден план темата за насилието, трафика, травмата, уменията и капацитета на пострадалите, превенцията и психотерапевтичната работа със страха и срама", сподели Соколова в обръщението си.

Фондация “П.У.Л.С.” е създадена на 7 юли 1999 г. в гр. Перник. Инициативата за организация за работа с пострадали от насилие се ражда още през 1998 г., по време, когато екипът се обучава в умения за управление на психо-социални услуги в общността и клинични умения за работа с психичната травма.

Днес организацията предоставя коплекс от услуги в грижа за пострадали от насилие и богата превантивна програма. Зa eĸипa нa Фoндaция “Π.У.Л.C.” e вaжнo и в бъдеще да оптимизира и надгражда своите услуги и програми, полагайки максимални усилия в борбата с насилието във всичките му форми с цел неговото ограничаване в обществото и семейството.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2020. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search