За Фондацията П.У.Л.С.

Image

Мисия:

 • да изгражда здравословни отношения в българското семейство
 • да изгражда нагласи на нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и страданието
 • да създава достъпни услуги в общността, отговарящи на нуждите на клиентите
 • да подобрява професионализна и стандартите в сферата на психо-социалните услуги и програми

Програми:

 • Психосоциална грижа за хора, пострадали от домашно насилие, сексуално насилие и/или трафик на човешки същества
 • Психосоциална грижа за деца и младежи, преживели насилие
 • Програма за подкрепа на семейства
 • Превенция на насилието чрез неформално образование и обучение в специфични умения
 • Обучителна програма за специалисти от други институции, работещи с пострадали от насилие
 • Правна закрила на жертвите на насилие
 • Кризисен център за пострадали от насилие
 • Младежки клуб “Да бъдем приятели” – младежка програма за доброволчество, развиване на граждански умения, нулева толерантност към насилието, медиация и обучение от типа “връстници-към-връстници”
 • Превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза
 • Дроп-ин център

Нашата задача:

Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и установяване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията работи в 2 основни насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация.

Първата се занимава със съществуващите обществени и институционални нагласи по отношение на случаите на домашно насилие/сексуално насилие/трафик/злоупотреба с деца, и възприема образователен подход, лобиране и планиране на инициативи и дейности в общността.

Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при работата. Ние акцентираме върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа или лечение на травмата.

Във връзка с това, през 2008 г. “П.У.Л.С.” разкри Кризисен център за работа със спешни случаи и настаняване на клиенти след преживяно насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овласяване и промяна на жизнената им ситуация.

Фондация П.У.Л.С. предоставя правно консултиране и защита в случаите на домашно насилие, насилие над деца, закрила на детето.

Ние работим за ефективното прилагане на Закона за Защита от Домашно Насилие, Закона за Закрила на Детето и Закона за Защита от Трафик на Хора.

 

Свържете се с нас

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • pulse.women@gmail.com

 • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2021. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search