Дарители

 • Европейска комисия, програма “Наказателно правосъдие”

 • Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)

 • Фондация “OAK”

 • Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme

 • Министерство на Здравеопазването

 • Министерство на труда и социалната политика

 • Министерство на правосъдието

 • Сдружение “SOS Дестски селища” чрез Фондация “Velux”

 • MATRA KAP програма на Външно министерство на Кралство Холандия

 • Global Fund for Women

 • Фондация за Реформа в Местното Самоуправление

Свържете се с нас

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • pulse.women@gmail.com

 • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2019. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search