Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Рехабилитация на пострадали

Всеки човек носи у себе си уникален потенциал да се възстановява след стрес, катастрофално събитие или травматични преживявания. Често, за да разгърнеш този потенциал, е нужно някой да ти подаде ръка, когато ти е трудно сам…

Цели:
– предоставяне на леснодостъпни услуги в общността
– въвеждане на съвременни добри практики за рехабилитация на пострадали
– промотиране на ценностите на психодинамичната и фамилната терапия като начин за постигане на здравословни отношения в семейството и в бъдещите поколения

Клиенти на програмата:

– жени, юноши и деца, пострадали от домашно насилие
– жени, юноши и деца, пострадали от сексуално насилие
– оцелели от трафик
– семейства в риск по смисъла на ЗЗД
– деца в риск от насилие, неглижиране, изоставяне

Услуги:
– кризисна помощ (настаняване и кризисни интервенции)
– правно консултиране и защита
– психологическо консултиране
– дългосрочна психотерапия и лечение на травмата
– фамилна терапия
– социална медиация
– консултиране по телефона, предназначено за хора от отдалечените райони и такива, които искат да запазят анонимност

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download