Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Проекти

Публикацията е в процес на редактиране. За повече информация относно актуалните проекти, които реализираме може да ни пишете на pulse.women@gmail.com 

Молим да ни извините за причиненото неудобство! 

2012

– “Силата на знанието – основен път за живот без насилие”, финансиран от ЕК, програма “Наказателно правосъдие”, декември 2012 г. -декември 2014 година

***

2011

– “Превенция на насилието и рехабилитационна програма за деца, жертви на насилие и техните семейства”, финансиран от Фондация ОАК, юни 2008 г. – май 2011

– “Младежки клубове за равенство между половете”, финансиран от Български фонд за жените, януари-декември 2011

– “Комплексни услуги и ефективното прилагане на Закона за домашното насилие в защита на жертвите на насилие”, финансиран от Министерството на правосъдието, май – декември 2011

– “Защитена среда за деца, жертви на насилие”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, май-декември, 2011

– “Трафик на хора: Образованието е превенция”, финансиран от AEDH, октомври 2010 г. – септември 2011
– “Да превърнем силата в творчеството”, финансиран от “Младежта в действие” – програма на Европейската Комисия, май, 2011 – април, 2012

– Обучение за екипа на П.У.Л.С. в рамките на проект на SOS Киндердорф “Стъпки към самостоятелност”

Компоненти 4 и 7 от 9-компонента програма на Министерството на здравеопазването за намаляване на риска от ХИВ / СПИН / туберкулоза, 2004-2014
– Кризисен център за пострадали от насилие – държавно делегирана дейност

2010

– “Превенция на насилието и рехабилитационна програма за деца, жертви на насилие и техните семейства”, финансиран от Фондация ОАК, юни 2008 г. – май 2011

– Защитено пространство и реинтеграция на деца, жертви на насилие, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

– Инициатива за младежкото творчество, финансиран от Фонд “Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика

– Услуги за жени, жертви на насилие – партньор по проекта заедно с български Алианс за защита срещу домашното насилие, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария

– Поддържане на ниско ниво на ХИВ / СПИН сред употребяващи наркотици, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез българското Министерство на здравеопазването

– Подобряване на контрола на туберкулозата сред интравенозни наркомани, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез българското Министерство на здравеопазването

– Превенция на ХИВ / СПИН сред младите хора, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез българското Министерство на здравеопазването

2009

Програма за превенция и рехабилитация на насилието над деца, юноши и техните семейства, преживели насилие. Проектът е финансиран от Фондация ОАК, Швейцария
Балканска инициатива срещу трафика на хора България- Сърбия. Проектът е финансиран от Agir Ensemble Pour les Droits de l’Homme, Франция
Поддържане на ниско ниво на ХИВ и СПИН сред интравенозно употребяващи наркотици; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Проектът е финансиран от Министерство на Здравеопазването на България
Подобряване на контрола на туберкулоза в България; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Проектът е финансиран от Министерство на Здравеопазването на България
Временно защитено жилище и рехабилитационен център за жени, юноши и деца, преживели насилие. Проектът е финансиран от Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Германия
В защита на детството. Проектът е финансиран от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП
Консултантски услуги за хора, преживели насилие. Проектът е финансиран от Глобален Фонд за Жените

2008

Програма за превенция и рехабилитация на насилието над деца, юноши и техните семейства, преживели насилие. Проектът е финансиран от Фондация ОАК, Швейцария

Общество и трафик: Отговори и действия, финансиран от Agir Ensemble Pour les Droits de l’Homme

Поддържане на ниско ниво на ХИВ и СПИН сред интравенозно употребяващи наркотици; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Проектът е финансиран от Министерство на Здравеопазването на България

Реконструкция на къща за временно убежище и рехабилитационен център за жени, юноши и деца, пострадали от насилие, финансиран от Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit

– Младежки проект “Да подкрепим твореца”, финансиран от Държавната Агенция за Младежта и Спорта

2007

Законът за защита от домашно насилие- ефективен и приложим за всеки, финансиран от Фонд “Социално подпомагане” към МТСП

Поддържане на ниско ниво на ХИВ и СПИН сред интравенозно употребяващи наркотици; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Проектът е финансиран от Министерство на Здравеопазването на България

С повече знания и умения срещу престъплението трафик на хора, финансиран от Програма “Добросъседство: България- Сърбия”, Програма PHARE на Европейската комисия

Правна защита на роми, жертви на насилие и дискриминация, финансиран от Фондация “Отворено общество”

Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК

Закупуване на къща за временен подслон и рехабилитационен център за жени, юноши и деца, пострадали от насилие, финансиран от Deutsche Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download