Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Превенция на насилие

Най-добрият начин да се борим с насилието е да създадем условия, в които то да не може да се случи.

            Мисия:

            Да развие у населението разбиране за феномена насилие/злоупотреба в човешките отношения чрез преоценка на културалните, социалните, семейните и психологическите фактори, определящи насилието;

            Да активира отговорните служби и институции чрез на обмен на опит и информация

            Програма Превенция на насилието е предназначена за широката общественост в региона на Перник, както и за отделни социални групи:

– ученици

– родители

– учители и директори на училища

– представители на институциите

– полицаи

– ромското малцинство

– медиите

            Цели:

– да формира у гражданите нагласи на неприемане на насилието

– да прави гражданите чувствителни по темата за насилието и съпричастни към страданието

– да повишава информираността на населението по теми като домашното насилие, трафикът на хора, сексуалното насилие

– да повишава правната култура на гражданите

– да повишава психологическата култура на гражданите

– да повишава уменията на представителите на институциите и полицаите да разпознават жертви на насилие и да оказват адекватна подкрепа и насочване

– да поддържа работната мрежа в региона

            Дейности:

– организиране на събития: тренинги, семинари, кръгли маси, международни и регионални конференции, дискусии, работни срещи

– издаване на информационни материали

– организиране на информационни кампании

– лобиране

– активна работа и включване на младите хора – младежки инициативи, кампании, извънкласни дейности, арт групи, дискусии с младежки лидери и организации, образование от типа връстници-към-връстници, неформално образование, Стаи на доверието, др.

– младежки клуб:  2bfriend.hit.bg

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download