Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Превенция на ХИВ/СПИН

Философия на програмата:
Промяната на зависимото поведение е процес, при който спирането на наркотика е крайната стъпка. Част от междинните стъпки са свързани с намаляване на здравните вреди от интравенозната употреба на наркотици. Спектърът на дейност на тази стратегия се
простира от безопасната употреба на наркотици, през контролираната употреба, до пълното отказване. Програмата за Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ сред интравенозни наркомани приоритетно е ориентирана към намаляване на здравните
щети. Отказът от употреба на наркотици не е цел на програмата.

Основни принципи:
• Намаляването на щетите от употребата на наркотици включва всякакви дейности, като не е задължително те да водят до спиране или намаляване на употребата

• Ако даден човек не желае да спре употребата на дрога, то е добре да намали себеувредата, както и увредата на околните и обществото.

• Събирането на възможно повече замърсени спринцовки от улицата и раздаването на стерилни на инжектиращите се е част от ефективността.

• Обменът на игли и спинцовки се извършва анонимно и желанието на употребяващия да съобщи името си и друга информация за себе си е личен избор.

• Извършващият обмен не изисква от употребяващия никаква лична информация, освен необходимата за изготвянето на неговия идентификационен код за целите на статистиката.

• В случай че извършващия обмен получи лична информация от употребяващия за самия него или за друго зависимо лице, той не разпространява тази информация пред никого и под никаква форма.

• Изборът за приемане на наркотици е личен и не подлежи на упреци и коментиране от страна на работещия на терен.

• Личното достойнство на употребяващия се зачита така, както достойнството на всеки друг член на обществото.

• Участието в програмата е въпрос на личен избор и не може да бъде изисквано.

• Отговорността за намаляване на щетите, както и провеждането на изследвания и лечение е на самия употребяващ.

• Работата на терен (англ. outreach) трябва да бъде колкото се може по –безопасна за хората, които я извършват.

Цели на програмата:

• Да се намали риска от заразяване с ХИВ и други заболявания преносими по кръвен път, чрез обмен на игли и спринцовки.

• Да се ограничи рисковото инжекционно поведение сред интравенозни наркомани (ИН).

• Да се ограничи рисковото сексуално поведение сред тях.

• Да се намали разпространението на полово и кръвно предавани заболявания сред ИН .

• Да се намали разпространението на Хепатит В и С сред ИН.

• Да се увеличи броя на ранно откриване и насочване за лечение на случаите с ХИВ сред ИН.

• Да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ сред ИН.

• Да се повиши здравната култура на злоупотребяващите.

• Да се популяризират съвременните стандартни практики и да се осигури достъп до качествени и етично съобразени услуги, грижи и терапии за ИН и за хората, живеещи с ХИВ / СПИН.

• Да се популяризира философията на програмата сред широката общественост.

• Да се развие сътрудничество с държавни, общински и неправителствени организации.

Дейности:

1. Работа на терен (outreach work)
• обмен на използваните игли и спинцовки със стерилни;
• раздаване на принадлежности за инжектиране /игли, спринцовки, капачки, филтри, лимонена киселина, белина и т.н./;
• раздаване на презервативи и лубриканти;
• разпространение на брошури за здравно обучение;
• провеждане на дискусии относно намаляването на сексуалните и инжекционни рискове от ХИВ инфекция и други кръвно и полово преносими заболявания и туберкулоза;
• предоставяне на информация за безопасен секс и безопасно инжектиране;
• информация за начините за намаляване на щетите от инжектиране;
• насочване към съществуващите служби за лечение, консултации и изследване.

2. Идентифициране на нуждаещите се от услугата
.
3. Мотивиране за изследване на съмнителните за туберкулоза.

4. Работа в общността за повишаване на информираността.

5. Организиране и участие в работни срещи и семинари.

6. Провеждане на кампании за сензитивиране на обществеността към проблема ХИВ / СПИН, Туберкулоза и към рисковете от употреба на наркотици.

7. Периодична и целенасовена работа е местните медии.

8. Разработване и разпространение на информационни материали.

9. Kонтакти с институции, работещи с интравенозни наркомани.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download