Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Обучения

 • Обучения на екипи от държавните институции за предоставяне на кризисна помощ и последваща подкрепа на клиенти пострадали от насилие и/или трафик на хора:

 

– полицаи

– социални работници

– учители

– педагогически съветници

– медицински работници

– представители на съдебната система

 

 • Обучения за ученици за разпознаване на формите на насилие, оказване на подкрепа на връстници и насочване на връстници към релевантни услуги

 

 • Обучения за деца в детските градини за укрепване на усещането за лични граници, самочувствието и асертивното поведение, и умението да казваш “Не!”

 

 • Обучение на родители за здравословно развитие на детето

 

 • Обучения по кризисни интервенции за екипи на социални служби, кризисни центрове, млади НПО в социалната сфера

Изтегли папка – Обучителни материали

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download