Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Младежка програма

Младежкият клуб “Да бъдем приятели” е доброволна организация на млади хора на възраст 12-18 г, част от програмата “Превенция на насилието” на Фондация “П.У.Л.С.”

Младежкият клуб “Да бъдем приятели” дава алтернатива на младите хора да направят личен избор и да станат различни хора с интелект, позиция, чувствителност и идентичност.

Младежкият клуб “Да бъдем приятели” е създаден през 1999 г., непосредствено след създаването на Фондация „ П. У. Л. С . – Позитивни умения на личността в социума”- гр. Перник. Фондацията съществуваше на територията на града ни от по-малко от година, когато ние започнахме да се събираме в офиса й и заедно с нейния екип от психолози и юристи, и да говорим за насилието около нас, на което ежедневно ставахме свидетели. 

Мисия:

*Да помагаме на младите хора да изграждат хармонични човешки отношения на равнопоставеност, разбирателство и толерантност. 

Цели:

*Да изграждаме нетърпимост у младите хора към формите на насилие в човешките взаимоотношения;

*Да предоставяме помощ и подкрепа на деца и юноши, преживели насилие;

*Да помагаме на младите хора да преосмислят и променят своето агресивно и нетолерантно поведение към другите;

*Да информираме младите хора за формите и последиците от насилието; 

*Да предоставяме информация и да изграждаме умения сред нашите връстници за реагиране и противопоставяне на формите на насилие, на които стават свидетели.

Дейности:

– организиране на младежки събития

– организиране на кампании за анти-насилие в общността и сред връсници

– опериране на Стаи на доверието – младежки центрове за информация и подкрепа на връстници, базирани в училище

– организиране на групи за творчество

– участие в обучения за разпознаване на насилието и насочване на връсници към услуги

– участие в обучения по Резилианс

– издаване на информационни материали

– поддържане на уеб-страница

Младежкият клуб функционира вече 13 години. Много поколения млади хора са участвали в него през годините, някои от тях вече възрастни с отговорни професии, семейства, собствени деца. Понастоящем той се състои от около 30 доброволци, които се събират редовно всеки петък в офиса на Фондацията и обсъждат теми като добрите взаимоотношения с връстници, насилието в обществото, в семейството, в двойката, здравословните отношения и развитие, трафикът на човешки същества. Те планират инициативи и дейности сред своите връстници. За повече информация и заявки за участие, посетете: http://2bfriends.hit.bg

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download