Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Мисия

– да изгражда здравословни отношения в българското семейство
– да изгражда нагласи на нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и страданието
– да създава достъпни услуги в общността, отговарящи на нуждите на клиентите
– да подобрява професионализна и стандартите в сферата на психо-социалните услуги и програми

Нашата задача:

Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и установяване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията работи в 2 основни насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация. Първата се занимава със съществуващите обществени и институционални нагласи по отношение на случаите на домашно насилие/сексуално насилие/трафик/злоупотреба с деца, и възприема образователен подход, лобиране и планиране на инициативи и дейности в общността; Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при работата. Ние акцентираме върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа или лечение на травмата. Във връзка с това, през 2008 г. “П.У.Л.С.” разкри Кризисен център за работа със спешни случаи и настаняване на клиенти след преживяно насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овласяване и промяна на жизнената им ситуация. Фондация П.У.Л.С. предоставя правно консултиране и защита в случаите на домашно насилие, насилие над деца, закрила на детето. Ние работим за ефективното прилагане на Закона за Защита от Домашно Насилие, Закона за Закрила на Детето и Закона за Защита от Трафик на Хора.

Следните програми са развити и функциониращи във Фондация “П.У.Л.С.”

– Психосоциална грижа за хора, пострадали от домашно насилие, сексуално насилие и/или трафик на човешки същества
– Психосоциална грижа за деца и младежи, преживели насилие
– Програма за подкрепа на семейства
– Превенция на насилието чрез неформално образование и обучение в специфични умения
– Обучителна програма за специалисти от други институции, работещи с пострадали от насилие
– Правна закрила на жертвите на насилие
– Кризисен център за пострадали от насилие
– Младежки клуб “Да бъдем приятели” – младежка програма за доброволчество, развиване на граждански умения, нулева толерантност към насилието, медиация и обучение от типа “връстници-към-връстници”
– Превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза
– Дроп-ин център

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download