Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Фамилно консултиране

Фондация П.У.Л.С. предлага:

 

 • семейно консултиране и терапия за справяне с ефектите от преживяно насилие, сексуална или емоционална злоупотреба

 

 • семейно консултиране и терапия като последваща грижа след напускане на Кризисния център и останалите програми на организацията

 

 • семейно консултиране и терапия като съпътстваща грижа, когато клиентът участва в други програми на организацията

 

 • семейно консултиране и терапия при изброените по-долу трудности и проблеми:

– детето има училищни или поведенчески трудности

– конфликти между децата/юношите в семейството

– проблеми на родителстването във всички възрастови групи

– трудности в двойката, конфликти между родителите

– проблеми, възникващи при развод, раздяла, семейство с един родител, или семейство с втори родител

– възстановяване на отношенията след птрживяване на травматични събития

– един от семейните членове има хронични проблеми от типа на злоупотреба с алкохол, депресия и т.н.

– болест или инвалидизиране на един от семейните членове

– трудности и стрес при преминаване в нов етап от жизнения цикъл на семейството

 

 

Семейната терапия се основава на вярването, че семейството е уникална социална система със своя собствена структура и модели на комуникация. Тези модели се определят от много фактори, като убежденията и ценностите на родителите, личностите на отделните семейни членове, влиянията от разширеното семейство и тези, предавани през поколенията. В семейната терапия:

 • проблемът при един от семейните членове се разглежда като симптом на по-широк проблем на цялото семейство (напр. поведенчески или училищни проблеми на детето). Той не може да се третира отделно, без да се взима под внимание семейния контекст, който благоприятства и поддържа симптома.

 

 • всяка промяна у един от семейните членове повлиява от една страна цялата семейна структура, и от друга страна всеки от семейните членове поотделно

 

 • семейната система има уникален потенциал да се справи с трудностите, но най-добър ефект в терапията се постига тогава, когато всички семейни членове участват и поемат отговорност
 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download