Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Публикации за Pulse Foundation

Трети пол?

Ekaterina Veleva

През последните няколко дни много думи се изговориха и много въпроси се зададоха около това – „ДА или НЕ за Истанбулската Конвенция?” На базата на знания и не знания на обикновения гражданин манипулацията от емоционално заинтересовани страни процъфтяваше, пък и много мои приятели и колеги с различен ранг на образование успяваха да се забъркат в тази въртележка на вербална еквилибристика и лаически интерпретации на текстове, които не бяха прочели или не бяха съотнесли към действителността, в която самите те живеят, идеология, която самите те проповядват и действия, които самите те предприемат в защита на по- слабите, пострадалите и дискриминираните.

Read more

Отворено писмо от Фондация “П.У.Л.С.”

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

Фондация „П.У.Л.С.“

 

ДО     ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО     МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА        БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО     ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

Относно:  Решение на Министерски съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенция № 210 на Съвета на Европа (“Истанбулската конвенция”) за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Read more

#StepUp for #MigrantWomen

Обещание за прекратяване на насилието срещу нелегални жени и момичета мигранти

WAVE_StepUp_Logo_300pxНа 25 ноември се отбелязва Международния ден за премахване на насилието срещу жените. Дните до 10 декември (Денят на човешките права), съставляват 16-те дни на активизиране на ООН срещу за насилието, основано на пола – време, в което да се изправим срещу насилието срещу жени и момичета по целия свят. В подкрепа на 16-те дни, както и на WAVE Step up! Кампанията за правата на жените, преживели насилие и техните деца, за достъп до подкрепа и закрила, Медиандърският институт по въпросите на равнопоставеността (MIGS) и Кипърският бежански съвет искат да обърнат внимание на особено уязвимата група, особено на нелегални жени и момичета мигранти. Каним ви да подпишете обещанието да се сложи край на насилието, основано на пола срещу тях. Read more

Още веднъж да оцветим света в оранжево!

featured-image-indexДа не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!

Като се опира на тазгодишната кампания под егидата на Генералния секретар на ООН, Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”,в което членува и Фондация „П.У.Л.С.“ пренася в следващите дни призива в българския контекст. В подкрепа на отправените досега към българското общество и към българската държава призиви и предизвикателства, Read more

ЕЛФО проект

ELFO – Овластяване на настойници, законни представители и приемни семейства на деца, лишени от родителска грижа срещу насилието чрез правата на детето.DSCN0295554666f181701.jpg

Проектът ELFO има за цел разработването на процес на изграждане на капацитет и подкрепа за настойници, приемни семейства и законни представители на децата, лишени от родителски грижи в Италия, Испания, Португалия, Гърция и България в продължение на период от 24 месеца, от декември 2016 г. до края на от ноември 2018. Read more

LEAP Проект

LEAP проект
Подкрепа на деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие в Европа, чрез укрепване и улесняване на практиките на участие
 
За какво е този проект?
LEAP проект е естествено продължение на работата на Фондация “П.У.Л.С.” в областта на подкрепата на деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие.
Целта на този проект е да насърчи практиката на участие с деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие. Проектът се осъществява от 5 международни партньори в цяла Европа. Искаме да укрепим и подобрим реакциите спрямо  децата жертви на насилие, основавайки се на подход, който поставя детето в центъра и зачита детските права. Нашата работа ще включва практикуващи, които работят с млади хора и деца и млади хора в Обединеното кралство, Холандия, Румъния, България и Унгария.
Разработваме програма за обучение, която предлага знания и умения, които практикуващите трябва да развият в рамките на своите организации. Надяваме се, че това ще изгради капацитет за защита и задоволяване на потребностите на жертвите чрез подходи на участието.
Също така разработваме инструментариум за умения за живот и лидерски умения за младите хора, засегнати от сексуално насилие, като това ще бъде осигурено от самите млади хора, за да защитят други деца и млади хора и да се оспори негативното отношение към жертвите на сексуално насилие. Тази работа ще гарантира, че децата и младите хора ще бъдат изслушани и признати за експерти в собствения си живот и този на техните връстници.
Развитието на проекта и материалите, които разработваме, ще бъдат споделени в международен план чрез бюлетини, уеб-семинари и събития. Ако искате да получите повече информация за проекта, моля, свържете се с нас на адрес: pulse.women@gmail.comIMG_2775

Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание

19275324_1740052536011015_2763336110681247587_n

На 21 юни 2017 година се проведе Национална кръгла маса “Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание”.

Събитието се инициира и проведе в партньорство между Институцията на Омбудсмана на Република България и Фондация “П.У.Л.С.”. Read more

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПЕРНИК СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ КРЪГ ДОБРОТВОРЦИ

IMG_2163

На 18.02.2016 г. в Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник се проведе Обществен дарителски кръг „ДоброТворци”.

 Събитието се организира за първи път на територията на гр. Перник  и е с цел оказване на подкрепа на младежки дейности, които предстоят да се реализират на територията на града. Инициативата е на екипа на „Младежка банка” – Перник, състоящ се от млади хора на възраст от 13 до 18 години. Към момента тя се администрира от Фондация „П.У.Л.С.”. Read more

Нашата работа през 2015 година в цифри

DSCN0267.jpg

Вече седемнадесет години Фондация „П.У.Л.С.” предоставя своите услуги в подкрепа на деца, лица и семейства, пострадали или в риск от насилие или трафик. Директните услуги на организацията са насочени към оказване на психологическа и юридическа помощ на пострадалите от насилие или трафик.

Фондация „П.У.Л.С.” осъществява превенция на насилието чрез неформално образование, провеждане на младежки дейности, повишаване на осведомеността, организиране на събития, конференции и др.  Към Фондация „П.У.Л.С.” съществума Младежки клуб „Да бъдем приятели”, състоящ се от креативни млади хора, които с много ентусиазъм и нетърпимост към насилието обсъждат чувствителни за тях теми и планират информационни дейности сред техните връстници. Read more

Заедно срещу туберкулозата

Basic CMYK

Фондация “П.У.Л.С.” продължава работата си по Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”!

В следващите три години екип от специалисти ще реализира дейности по контрол и превенция на туберкулозата сред ромската общност в област Перник. Read more

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.