Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

#StepUp for #MigrantWomen

Обещание за прекратяване на насилието срещу нелегални жени и момичета мигранти

WAVE_StepUp_Logo_300pxНа 25 ноември се отбелязва Международния ден за премахване на насилието срещу жените. Дните до 10 декември (Денят на човешките права), съставляват 16-те дни на активизиране на ООН срещу за насилието, основано на пола – време, в което да се изправим срещу насилието срещу жени и момичета по целия свят. В подкрепа на 16-те дни, както и на WAVE Step up! Кампанията за правата на жените, преживели насилие и техните деца, за достъп до подкрепа и закрила, Медиандърският институт по въпросите на равнопоставеността (MIGS) и Кипърският бежански съвет искат да обърнат внимание на особено уязвимата група, особено на нелегални жени и момичета мигранти. Каним ви да подпишете обещанието да се сложи край на насилието, основано на пола срещу тях.

Нелегалните жени мигранти, които са жертви на насилие, изпитват огромни затруднения при достъпа до услуги. Страхът от депортиране или бедност често принуждава жените без документи или жени с несигурен имиграционен статус да останат във връзка, която сама по себе си злоупотребява с тях. Обръщането им към властите за помощ не осигурява непременно защита или дори разследване на даден случай. Всъщност, негативният развой на събитията може да бъде много по-вероятен: замразяване или обръщане на миграционния процес, депортиране, да не говорим за неблагоприятно въздействие върху финансовото им положение. Други практически пречки, които ограничават достъпа на жените до закрила, както и юридически и съдебни средства, са:

Езикови бариери

Бедност

Социална изолация

Липса на осведоменост за техните права

Трудности при навигирането в непозната система

Липса на правен съвет или представяне

Защо трябва да бъдат защитени нелегалните жени и момичета мигранти?

Правата на жените са права на човека и като такива административният статут на дадена жена не трябва да бъде пречка за нейния достъп до услуги, когато е била жертва на насилие. Нейните права са залегнали в международното и европейското законодателство, включително Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW), Конвенцията на ЕС за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция), която понастоящем е ратифицирана както и директивата на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (2012/29/ЕС) (Директива за жертвите).

Какво можем да направим?

Посетете страницата, създадена от WAVE в сътрудничество с PICUM, за да подпишете обещанието. Покажете, че подкрепяте основните принципи на солидарността. Заедно можем да повишим осведомеността по този въпрос и да се изправим заедно с нелегалните жени мигранти, които са били жертви на насилие, за да позволим достъп до подкрепа и защита. Не се колебайте да споделяте съобщенията в социалните медии, като използвате #StepUp for #MigrantWomen и за кампанията на ООН, използвайте #16days и #orangetheworld.

Comments are closed.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download