Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Фондация „П.У.Л.С.” проведе сензитивиращ семинар за професионалисти, работещи по проблема домашно насилие

Събитието бе насочено към представители на съдебната система /съд, прокуратурата и адвокатска колегия/, работещи на територията на Пернишка област /в градовете Радомир,  Трън, Брезник, Ковачевци, Земен и Перник/, Кюстендилска област /гр. Дупница/, Благоевградска област /гр. Гоце Делчев/, гр. Плевен, представители на структурите на МВР и Дирекция Социално подпомагане в областта.

Семинарът включи теми, свързани с разпознаване на основни психологически механизми и нужди на целевата група от пострадали и упражняващи насилие, юридически позиции и нормативна уредба. Също така бяха представени механизми за разпознаване и правилно тълкуване на закони, регламенти, международни норми, психологически механизми и поведенческо отреагиране в проблематиката.

Международни стандарти за изпълнение на задълженията на държавата. Практиката на CEDAW по случаи на домашно насилие. Истанбулска Конвенция  Практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие.

Приложението на ЗЗДН – проблеми и предизвикателства, предели на защитата. Форми на насилие – разпознаване и доказване. Установяване на първичния агресор. История на насилие и срокът по чл. 10, ал. 1 от ЗЗДН. Срокове за разглеждане и срокове на мерките.

Положението на детето – свидетел и пострадал бе специлен акцент в работата на магистратите по време на семинара.

Наказателно правна защита срещу домашното насилие – квалификация на различните форми на домашното насилие, равнища на защита според интензитета на насилието. Домашното насилие като изключително тежко престъпление по смисъла на чл. 38-38а от НК, значение на международните стандарти, външни признаци на домашното насилие, Юридически профил на извършителя. Работа със съдебните експертизи и оценките на рецидивния риск. Методика на изслушване на извършителя и жертвата.

Водещи на събитието бяха Екатерина Велева и Д-р Яна Кацарова от Фондация „П.У.Л.С.”. Лектори – Доц. д-р Ива Пушкарова и Д-р Стоян Ставру  от Фондация за развитие на правосъдието, които са партньори по настоящия проект, както и Адв. Албена Койчева – Български център за джендър изследвания.

По време на семинара участниците имаха възможност да поставят различни работни казуси и да разменят опит за работа с домашно насилие. Също така участниците изявиха желание за размяна на контакти за бъдещи общи действия по случаи.

Екипът на организацията ни благодари за активното участие на всички професионалисти.

Семинарът е част от реазилирането на проект проект „Който бездейства става съучастник – заедно срещу домашното насилие”, който се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-79/ 13.02.2015г, сключен с Министерство на правосъдието на Република България.

Снимки от събитието може да видите на нашата фейсбук страница.

 

 

Comments are closed.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download