Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Нашата работа през 2015 година в цифри

Вече седемнадесет години Фондация „П.У.Л.С.” предоставя своите услуги в подкрепа на деца, лица и семейства, пострадали или в риск от насилие или трафик. Директните услуги на организацията са насочени към оказване на психологическа и юридическа помощ на пострадалите от насилие или трафик.

Фондация „П.У.Л.С.” осъществява превенция на насилието чрез неформално образование, провеждане на младежки дейности, повишаване на осведомеността, организиране на събития, конференции и др.  Към Фондация „П.У.Л.С.” съществума Младежки клуб „Да бъдем приятели”, състоящ се от креативни млади хора, които с много ентусиазъм и нетърпимост към насилието обсъждат чувствителни за тях теми и планират информационни дейности сред техните връстници. През 2008 г.  Фондация „П.У.Л.С.” разкри Кризисен център за работа със спешни случаи и настаняване на клиенти след преживяно насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овластяване и промяна на жизнената им ситуация.

Feb23_2015_31508714_MedicineMoney_BestSellingDrugs1105138142От 2004 г. Фондация „П.У.Л.С.” осъществява дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред интравенозно употребяващи” Основна цел на програмата е да допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране с ХИВ/ СПИН сред една от-най-рисковите групи от хора- зависими от наркотици. Към организацията съществува Дроп-ин център- нископрагова служба, част от програмата на организацията за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и минимализиране на вредите от употреба на наркотици.

 От 2010 г. екипът на  Фондация „П.У.Л.С.” и доброволците на Младежкия клуб   „П.У.М.А.С.” изпълняват дейности по Компонент 7 – „Превенция на ХИВ / СПИН сред младите хора в най-голям риск (15-24 г.)” чрез разширяване на обхвата на превантивните дейности за младите хора. Дейностите им са свързани с работа на терен за достигане до уязвими групи млади хора, които имат рискови сексуални практики.

Стотици хора годишно търсят услугите на организацията.

Обобщената годишна статиктика на oрганизацията за периода 01.01.2015-31.12.2015 г. сочи:    

Общият брой на ползватели на услугите на Фондация „П.У.Л.С.” по програмата за защита и рехабилитация на жени и деца, жертви на насилие е 322 за 2015 година. Новите клиенти, потърсили помощ от службата за тази година са 251. Клиентите на организацията са предимно хора от различни възрасти, пол и цели семейства, които заявяват проблем с преживяно насилие, в риск от насилие, проблеми в семейството, въпроси при упражняване на ефективно родителстване и поведенчески и ментални разтройства при възрастни и подрастващи.

Консултантите в организацията са направили общо 3506 консултации за 2015 г.. 

Проблематика, с която екипът на Фондация „П.У.Л.С.” е работил:

 • Физическо насилие : 147
 • IMG_20150718_115107Психическо насилие : 168
 • Сексуално насилие : 19
 • Др. Пр. /родителстване, осиновяване, психична болест, загуба на родител, девиантни прояви, и др./ : 98
 • Неглижиране-7
 • Упражняващ насилие-2

Трафик / вътрешен и международен / насилствена проституция и т.н. : 26

Общ брой  лица, ползвали услугата  « Кризисен център»  през 2015г. е 61.

През 2015 г. юристите към организацията са направили 184 консултации, а броят на консултираните клиенти е 67. Заведените дела са 39.

По програма „Превенция на ХИВ / СПИН сред младите хора в най-голям риск (15-24 г.)” са достигнати 526 хора по време на работа на терен и 2170 по време на кампании. Раздадени са 4 124 презервативи и 1858 здравно-образователи материали.Има 30 новообучени млади хора, които са се включили към младежки клуб „П.У.М.А.С.”

По програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред интравенозно употребяващи” общият брой клиенти е 238 /167 мъже и 61 жени/. Екипът на организацията е раздал 14287 комплекти за безопасно инжектиране, 5474 презервативи, 1663 лубриканти и 1192 здравно-образователи материали. Със съдействието на Регионална здравна инспекция 44-ма клиента са изследвани за ХИВ, 26 за Хепатит В, 44-ма за Хепатит С, 44 за Сифилис и 44-ма за хламидии. От тях 12 клиента са с положителен резултат за Хепатит С. 17 клиента са с положителен резултат за хламидии.

Екипът на Фондация „П.У.Л.С.” ще продължава и в бъдеще да оптимизира и надгражда своите услуги и програми, полагайки максимални усилия в борбата с насилието във всичките му форми с цел неговото ограничаване в обществото и семейството, както и намаляване на здравните щети върху рисковите групи- интервенозно употребяващи и млади хора.

Comments are closed.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download