Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

За насилието в семейството и позицията на Президента на Република България

 

 

изтеглен файл (1)Фондация “П.У.Л.С.” изпрати отворено писмо до Президента на Република България, Министър председателя на Република България, Председателя на 44то Народно събрание и Омбудсмана на Република България във връзка с изказванията на г-н Румен Радев за Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Текстът на писмото можете да видите тук:

С настоящото писмо екипът на Фондация „П.У.Л.С.” изразява своето дълбоко неразбиране и притеснение от последно развилите се събития по отношение на Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и изказването на Президента на Република България г-н Румен Радев в Брюксел.

Изключително недоумение будят представените доводи за“здрав разум“ на българското общество, относно отлагането на ратификацията на Конвенцията, в противовес на непрекъснато ескалиращо насилие в същото това общество и последните трагични събития на насилие в дома, институциите и обществото.

Не сме съгласни, че   „Това е зле написан документ, който не трябва да се ратифицира” поради факта, че конвенцията предоставя възможност за Превенция, Протекция и Преследване на извършителите и дава възможност за достатъчна грижа за пострадалите.

Конвенцията е фундамент, който е събрал най-доброто от всички международни актове, уреждащи защитата на правата на човека във всички аспекти-превенция на всички форми на насилие, защита на пострадалите лица и съдебно преследване на извършителите.

НашаIMG_0677 copyта организация работи минимум с по четиресет пострадали всяка седмица и в момента на изписването на това писмо също беше подаден сигнал за жена в изключително тежко насилие, с нужда от настаняване.

Неправителствените организации, които са единствените до този момент институции, в които има разкрити Кризисни центрове са изключително малко – шест на брой за цялата страна и предлаганите специализирани услуги са също толкова малко, както и добре обучените специалисти за работа с пострадалите.

Ние сме  съгласни с изказването на г- н Радев за това, че този изключително тежък проблем трябва да бъде основен приоритет на Държавата и е необходимо самата държава да поеме отговорността за социална и законова регламентация. Не можем да разберем, обаче становището на Президента за това как НПО-та, които до този момент единствено се грижиха за пострадалите от близо 30 години се превърнаха в „контролни органи„. Неправителствените организации винаги са били гражданската съвест на обществото и изразители на основните водещи проблеми.

С настоящото писмо ние, специалистите от Фондация „П.У.Л.С.” още веднъж правим опит за повишаване на чувствителността на обществото по проблема за насилието, основано на пола и домашното насилие и призоваваме всички народни представители, отговорни органи и министерства към вземане на  спешни мерки в насока стопиране на процеса на ескалиращото неразбиране за широтата и мащабността на насилието и необходимите адекватни законови промени.

Затова и ратифицирането на Конвенцията ще доведе до надграждане на българското законодателство чрез предприемане на необходимите законодателни мерки (включително чрез премахване на закони и практики, които дискриминират жените; както в сферата на гражданското, така и на наказателното право, вкл. чрез осигуряване на компенсация на пострадалите; чрез криминализиране на физическото, психическото насилие и преследването, както и на сексуалното насилие, вкл. изнасилването в брака и в съпружески съжителстваща двойка; чрез възприемане на насилието в брака и в съпружески съжителстваща двойка като утежняващо вината обстоятелство и др.), а също и други такива за насърчаване и защита правото на всички, особено жените, да живеят свободни от насилие както в публичния, така и в частния сектор.

В отговор на притесненията по отношения на текстовете в Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие изпращаме Правен анализ на същата от юрист с над 20 годишна практика и разбиране по проблемите на насилие и защита на човешките права.

Тази наша загриженост се споделя от  АЛИНАС за защита от насилие, основано на пола и още близо 180 неправителствени организации, с които заедно излязохме с открито писмо в подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция.“

ЗА КОНТАКТИ:

ЮЛИЯ АНДОНОВА, Координатор „Програми, проекти и събития“, 076 60 10 10, е-майл: pulse.women@gmail.com,

Comments are closed.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download