Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

ЕЛФО проект

ELFO – Овластяване на настойници, законни представители и приемни семейства на деца, лишени от родителска грижа срещу насилието чрез правата на детето.DSCN0295554666f181701.jpg

Проектът ELFO има за цел разработването на процес на изграждане на капацитет и подкрепа за настойници, приемни семейства и законни представители на децата, лишени от родителски грижи в Италия, Испания, Португалия, Гърция и България в продължение на период от 24 месеца, от декември 2016 г. до края на от ноември 2018.

Проектът е подкрепен от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз.

Партньорските страни по проекта са DCI – Defence for Children Италия (Италия); Defence for Children -Испания (Испания); CESIS (Португалия); ARSIS (Гърция) и Фондация “П.У.Л.С.” (България). Освен това, във всяка страна по проекта има официалната подкрепа на местната власт: Община Генуа (Италия); Регионалните служби за грижа за децата (Испания); Националната комисия за насърчаване и защита на правата на детето (Португалия); Дирекцията за социални грижи, област Централна Македония (Гърция) и Регионалната дирекция за социално подпомагане на Перник (България).

Основната цел на проекта е да се подобри нивото и качеството на защита на децата, жертви или потенциални жертви на насилие чрез овластяване на настойници, законни представители и приемни родители на деца, лишени от родителски грижи в обхвата на една интегрирана рамка за закрила на детето.

За да се постигне тази обща цел, ELFO ще се стреми към постигането на три специфични цели чрез свързаните дейности:

 1. Подобряване компетенциите на настойници, законни представители и приемни родители да защитават и насърчават правата на децата, жертви или потенциални жертви на насилие през процес на изграждане на капацитет и обучение. След първия период на анализ на националния контекст и мапинг на групите за обучение, ще бъде разработен обучителен модул и ще бъдат проведени обучителните сесии във всяка страна.
 2. Подкрепа и интегриране на тези функции в рамките на системата за препращане, с оглед повишаване ефективността на справките в системата за закрилата на детето. Предвидени са срещи на многостранното сътрудничество с ключови участници, както и последващи срещи с обучаваните във всяка страна по време целия проект. Ще бъде разработен инструмент за информация и подкрепа, който да бъде разпространен сред участниците в проекта.
 3. Да се поддържа, приемната и да разширява качествената семейна приемна грижа, както и базираните в общността отговори на насилието срещу деца, като основни компоненти на системите за закрила на детето. След определянето на стратегия за информация и повишаване на осведомеността, ще се извършат някои дейности, като: организация на информационни дни във всяка страна, разпространение на развитието на проекта чрез медиите и социалните мрежи, създаване на рекламно видео, разпространение на резултатите от проекта по време на заключителното събитие в Италия.

За повече информация, моля свържете се с Юлия Андонова, координатор на проекта на телефони 076 60 10 10 и е-майл: pulse.women@gmail.com

Comments are closed.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download