Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

ДВАНАДЕСЕТ Правото на детско участие и система за младежко правосъдие

Според основните международни и европейски стандарти в областта на правата на детето и насоките за детско правосъдие на Съвета на Европа, непълнолетните трябва да имат достъп до адекватно отношение в рамките на съдебната система. Изслушването на децата, взимане предвид тяхното мнение и препоръки, разбирането на стремежите и проблемите им, като на всичко това се обръща внимание в процеса на вземане на решения, е не само част от неотменимите права на човека, предвидени в член 12 от Конвенцията за правата на детето и други международни стандарти, но също така е от жизненоважно значение за това практиките и политиките да са подходящи и ефективни.

Цели

Основната цел на проект ДВАНАДЕСЕТ е да допринесе за изпълнението на европейско ниво на член 12 от Конвенцията за правата на децата. Тази цел ще бъде постигната чрез мултидисциплинарен образователен процес на територията на страните партньори, насочена към укрепване и хармонизиране на уменията на специалистите за решаването на правата и специфичните нужди на децата, чрез идеята за участие като ключов елемент за ефективни, всеобхватни и подходящи действия.

Дейности

За да постигне целите си, проект ДВАНАДЕСЕТ се обляга на три основни стълба:

Анализиране и правилна оценка на реалните нужди, както на децата имащи конфликт със закона, така и на професионалистите работещи с тях в три европейски държави – Италия, Белгия, Испания. Като част от анализа ще бъдат организирани серия от фокус групи и интервюта с ключови контакти, както професионалисти, така и деца.

Обучение, чрез което да се развие и разпространи мултидисциплинарен образователен процес, насочен към подобряване разбирането на Конвенцията за правата на децата и да информира професионалистите, работещи по тези проблеми, относно начина на прилагане на разпоредбите в ежедневната им практика.

Разпространение на дейностите, което да гарантира по-широк обхват на ниво ЕС, както и обмен на информация и идеи между професионалистите, участващи в системата за младежко правосъдие в рамките на Европа.

Партньори

Проектът се координира от Защита за Деца, Италия, в сътрудничество със следните партньори:

 • Защита за деца, International, Белгия
 • Защита за деца, International, Испания
 • ARSIS, Гърция
 • Университет в Тарту, Естония
 • Фондация “П.У.Л.С.”, България
Продължителност

01 октомври 2014 – 31 март 2016

Проект, съфинансиран от Програмата за основни права и гражданство на Европейския съюз

Comments are closed.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download