Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание

На 21 юни 2017 година се проведе Национална кръгла маса “Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание”.

Събитието се инициира и проведе в партньорство между Институцията на Омбудсмана на Република България и Фондация “П.У.Л.С.”.

В него участва г-жа Росица Димитрова, зам. министър МТСП, г-жа Мария Семерджиева, съветник на министъра на образованието, г-жа Никова, ДАЗД, представители на АСП, столична община, НМД, Фондация “асоциация АНИМУС”, ИСДП, НМФ, Асоциация “Родители”, НАПГ, ФРП, представители на АЛИАНС за защита от насилие, основано на пол и много други организации.19430011_1740101259339476_6101746039847465701_n

По време на форума Мая Манолова заяви категорична позиция срещу
насилието и телесното наказание над деца. Представи данни от направена анкета по поръчка на институцията на Омбудсмана, в която над 1 200 деца и младежи, в рамките на десет дни отговориха на сайта на в. „24 часа“ на два въпроса – били ли са обект на агресия и към кого биха се обърнали в случай, че са станали жертва на такава.
317 деца, или 41,38% отговарят, че не са били обект на насилие, 204, или 26,63% са споделили, че това се е случило на улицата, 158, или 20,63% – в училище и 89, или 11,62% вкъщи.
На втория въпрос са отговорили 440 деца – 191, или 43,41% от тях са заявили, че биха се обърнали за помощ към родителите си, 116, или 26,36% към полицията, 14, или 3,18% към учителите или органите за закрила на детето, а 105, или 23,86 са отговорили, че няма да споделят с никого.

Екатерина Велева и Марияна Евтимова от Фондация “П.У.Л.С.” представиха данни от предварително проучване на нагласите към телесното наказание над деца.

19424124_1740101242672811_2895504333693308051_nФорумът даде пространство за споделяне на опит, добри практики и идеи за бъдещо партньорство.

Юлия Андонова от фондация “П.У.Л.С.” представи предстоящите активности за намаляване на телесното наказание. Предстоящите събития ще се случат в рамките на проект “Да отворим нова страница – движение в помощ на деца срещу физическа заплаха емоционална репресия”, финансиран от ЕК.

По време на кръглата маса Мая Манолова инициира създаването на Национална коалиция срещу телесното наказание и насилие над деца.

Екипът на Фондация “П.У.Л.С.” изказва своята благодарност за ангажираността и присъствието на всички участници във форума.

Изказваме своята благодарност на Омбудсмана на Република България Мая Манолова и екипът и за активната гражданска позиция и професионализъм, както и за личната включеност в посока позитивно родителстване и промяна на нагласите на нашето общество.

Снимки от събитието може да видите на фейсбук страницата на Фондация “П.У.Л.С.”

Фотограф: Владимир Бичев

Comments are closed.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download